Μετανάστευση

Πληθυσμός Λωζάννης: 136 865 κάτοικοι (Ιούνιος 2012)

Γλώσσα: Γαλλικά

Η Ελβετία είναι φιλόξενη χώρα, με παράδοση στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων της. Αυτό αποδεικνύει και ο σημαντικός αριθμός των μη Ελβετών κατοίκων της περιοχής της Λωζάννης, που ανέρχεται περίπου στο 40% του πληθυσμού. Σύμφωνα με διμερείς συνθήκες μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση, η εξεύρεση εργασίας και κάθε είδους νόμιμη οικονομική δραστηριότητα των πολιτών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας) κάτω από ορισμένες βασικές προϋποθέσεις.

Παρ'όλα αυτά συστήνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο να μελετήσει προσεκτικά τυχόν σχέδια για εγκατάσταση στην περιοχή, λαμβάνοντας υπ΄όψη, μεταξύ άλλων, το υψηλό κόστος διαβίωσης, την δυνατότητα ή μη αναγνώρισης σπουδών και εμπειρίας, τη γνώση ή μη των Γαλλικών ή άλλων γλωσσών που απαιτούνται από τους εργοδότες και τη δυσκολία εξεύρεσης στέγης στην περιοχή.

Ο σύλλογος μας εκπροσωπεί την Ελληνική κοινότητα της Λωζάννης και  έχει περιορισμένο αριθμό μελών. Οι δραστηριότητές μας  είναι καθαρά πολιτιστικές και κοινωνικές και όλα γίνονται με εθελοντική εργασία των μελών μας. Ως αποτέλεσμα, δεν έχουμε την απαραίτητη οργάνωση και τις δυνατότητες να προσφέρουμε συγκεκριμένες και ειδικευμένες υπηρεσίες για εγκατάσταση στην περιοχή μας.

Έχουμε όμως συγκεντρώσει τις παρακάτω πληροφορίες που ευχόμαστε να φανούν χρήσιμες.

Γενικά:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne

http://en.comparis.ch/immigration/info/glossar/arbeitsstelle-stellenmarkt.aspx

http://www.swissemigration.ch/index.html?lang=en

http://www.orientation.ch/dyn/10735.aspx

http://www.ch.ch/private/00054/00055/00543/00561/index.html?lang=en

http://www.travailler-en-suisse.ch/

http://www.manpower.ch/en/working-in-switzerland/

 

Εύρεση εργασίας:

www.jobup.ch

www.monster.ch

 

Υπηρεσίες βοήθειας εγκατάστασης (με αμοιβή):

http://www.acropolis-services.com/index.php?menu_id=1